Image    Image    Kombinézy    Image    Image


 HLEDÁME NOVÉ TALENTY - KLIKNĚTE ZDE

Kondiční příprava

K dosažení vynikajících výkonů je potřeba důsledná a systematická příprava, která musí vycházet z nejnovějších praktických i teoretických poznatků, a která v sobě musí zahrnovat všechny složky, které ovlivňují výkon v daném sportovním odvětví. Tato situace začíná čím dál více platit i v žákovských a předžákovských kategoriích, což s sebou přináší celou řadu jak pozitivních, tak i negativních dopadů. Už prostě nestačí „prohrát“ nebo „prolyžovat“ se k mistrovství, nebo k dokonalé kondici. To samozřejmě klade čím dál větší nároky na kvalitu trenérů, na finanční i materiálové zajištění a samozřejmě i netréninkovou přípravu dětí. V některých aspektech jsou tyto nároky možná i větší, než v dospělých kategoriích, protože u dětí je potřeba brát mimořádné ohledy na jejich zdravý vývoj, a také proto, že odpovědnost za trénink neleží na nich samotných, ale na jejich trenérech a rodičích.
Proto v rámci naší činnosti zajišťujeme obecnou i speciální kondiční přípravu pro různé druhy sportů, zejména sportů rychlostně silového charakteru (alpské lyžování, tenis, fotbal, volejbal,…).
V rámci zajištění celoročního tréninkového programu pořádáme kondiční tréninky a soustředění, jejichž cílem je připravit svěřence na výkon v daném sportovním odvětví a také předcházet úrazům. To vše zajišťujeme prostřednictvím školených trenérů s ohledem na zdravý vývoj dítěte i na jeho fyzické i psychické předpoklady. Součástí přípravy je i psychologická příprava, zdravotní a kompenzační cvičení, regenerace a pravidelné lékařské prohlídky.