Image    Image    Kombinézy    Image    Image


 HLEDÁME NOVÉ TALENTY - KLIKNĚTE ZDE

Pohybová příprava dětí

Pohybová a sportovní příprava dětí:

Abychom lépe naplnili cíle našeho sdružení, rozhodli jsme se vytvořit Centrum pro pohybovou a sportovní přípravu dětí a výběr talentů. Cílem je přilákat ke sportu více dětí, které doposud nesportují. Jedná se o naši reakci na skutečnost, která je stále častěji zmiňována učiteli, lékaři i vědeckými pracovníky, a to že celková všestranná pohybová úroveň dětí a mládeže rychle klesá. Proto chceme uspořádat náborovou kampaň do našeho centra mezi žáky 1. – 3. tříd základních škol. Těm potom nabídnout sportovní aktivity, jejichž součástí bude jednak všeobecná sportovní příprava (základy atletiky, gymnastiky, míčových her, plavání, lyžování), a dále je ve spolupráci s různými sportovními oddíly seznámit s různými druhy sportů. Ve spolupráci s FTVS Praha vypracujeme kritéria pro výběr talentů, díky kterým vyhodnotíme předpoklady jednotlivých dětí pro různé sporty a pomůžeme jim tedy s výběrem sportu, který je bude bavit, a pro který zároveň budou mít odpovídající předpoklady. V současné době zajišťujeme pohybovou a sportovní přípravu dětí zejména pro děti předškolního věku – 4 – 6 let. Jejich počet bychom také rádi rozšířili. Předpokládaný nábor dětí na rok 2010 je cca 40 -50 dětí školního věku a 10 -20 dětí předškolního věku.